การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของเทคโนโลยีอิสระ

World News

การใช้ AI เพื่อปรับปรุงยานยนต์อิสระนั้นยากมากเนื่องจากความซับซ้อนของส่วนประกอบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลของยานพาหนะรวมถึงความแปรปรวนในสภาพภายนอกเช่นสภาพอากาศสภาพถนนภูมิประเทศภูมิประเทศรูปแบบการจราจรและแสงความก้าวหน้ากำลังเกิดขึ้น แต่ความปลอดภัยยังคงเป็นข้อกังวลที่สำคัญกลุ่มได้พัฒนาแพลตฟอร์ม

ที่ช่วยให้บริษัทสามารถจัดการกับความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่าในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของเทคโนโลยีอิสระ พวกเขากำลังร่วมมือกับ บริษัท หลายแห่งในพื้นที่ Bay รวมถึง Samsung, NVIDIA และ บริษัท ที่เพิ่งเริ่มต้น เราเห็นความพยายามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วทั้งอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยที่มีทีมงานสตาร์ทอัพและทีมวิจัยนับร้อยการแก้ปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายสาขาทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการผลิต