เรียนรู้ของเครื่องจักรในการออกแบบอนุภาคนาโน

World News

ผู้สร้างที่ยอดเยี่ยมของความซับซ้อนในนาโนและกล้องจุลทรรศน์ด้วยโครงสร้างที่แหลมคมเช่นเกสรพืชเซลล์ภูมิคุ้มกันและไวรัสบางชนิด ในบรรดาอนุภาคทางธรรมชาติที่ซับซ้อนที่สุดในระดับของอนุภาคสังเคราะห์ใหม่เส้นผ่านศูนย์กลางไม่กี่ไมครอนสาหร่ายชนิดนี้มีชื่อเสียงในการสร้างเปลือกหินปูนที่ซับซ้อนรอบตัว เพื่อให้เข้าใจกฎที่ควบคุมว่าอนุภาคเช่นนี้เติบโตขึ้นได้

ขณะนี้ยังไม่มีวิธีที่เป็นทางการในการวัดความซับซ้อนของผลลัพธ์ตัวเลขครองโลกและสามารถอธิบายรูปร่างแหลมคมได้อย่างเข้มงวดและการเพิ่มจำนวนบนความซับซ้อนทำให้เราสามารถใช้เครื่องมือใหม่ ๆ เช่นปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรในการออกแบบอนุภาคนาโน การตรวจสอบคุณสมบัติควอนตัมของอนุภาคและกองกำลังที่ทำหน้าที่สร้างตึกนาโนสเกล